jubilej


Најнови вести

(22.04.2017)
тоцка ИЗБЕРЕТЕ МАТИЧЕН ЛЕКАР КАЈ НАС

(22.02.2017)
тоцка СПЕЦИЈАЛНА ПОНУДА- ДО 30% ПОПУСТ НА ТЕСТОВИ ЗА АЛЕРГИИ

(21.02.2017)
тоцкаОД АКТИВНОСТИТЕ НА НАШИОТ МД КЛУБ

(09.01.2017)
тоцка ОГЛАС за ВРАБОТУВАЊЕ на СПЕЦИЈАЛИСТ ПО МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ

(09.01.2017)
тоцка ОГЛАС за ВРАБОТУВАЊЕ на СПЕЦИЈАЛИСТ ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА

(13.08.2016)
тоцка ОГЛАС за ВРАБОТУВАЊЕ на БИОХЕМИЧАР

(11.07.2016)
тоцкаКонкурс  за  упатување  на  специјализација

(07.05.2016)
тоцкаОГЛАС за ВРАБОТУВАЊЕ:ДОКТОР- СПЕЦИЈАЛИСТ  ИНТЕРНИСТ и ДОКТОР- СПЕЦИЈАЛИСТ  по МЕДИЦИНА на ТРУДОТ

(07.04.2015)
тоцкаОдбележан Нашиот 5 Годишен Јубилеј

(16.02.2015)
тоцкаОД АКТИВНОСТИТЕ НА НАШИОТ МД КЛУБ

(11.11.2014)
тоцкаПРОМЕНЕТО  СЕДИШТЕТО  НА  НАШАТА  ПОЛИКЛИНИКА

(06.06.2014)
тоцкаУСПЕШЕН НАСТАП НА 5 тиот КАРДИОЛОШКИ КОНГРЕС

(08.05.2014)
тоцкаОд  ДЕНЕС во ФУНКЦИЈА НАЈНОВА АВТОМАТИЗИРАНА АЛЕРГОЛОШКА  и  БИОХЕМИСКА  АПАРАТУРА

(22.04.2014)
тоцкаПРЕГЛЕДИ  НА  РАБОТНИЦИ  КОИ  РАБОТАТ  СО  ИЗВОРИ  НА  ЈОНИЗИРАЧКО  ЗРАЧЕЊЕ

(09.04.2014)
тоцкаСловачкиот Амбасадор во посета на нашата Поликлиника

(12.12.2013)
тоцкаMD CLUB -  ПРЕДАВАЊЕ ОД ПЕРСОНАЛОТ ВО БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА

(22.11.2013)
тоцкаПочна со работа нашиот MD - CLUB

(12.11.2013)
тоцкаДОДЕЛЕНО ПРИЗНАНИЕ ЗА ФИЛАНТРОПИЈА

(27.10.2013)
тоцкаДРУЖЕЊЕТО - ИМПЕРАТИВ ЗА НАШИОТ УСПЕХ

(15.04.2013)
тоцкаОБУКА ЗА ПРВА ПОМОШ ЗА ВОЗАЧИ


(12.10.2012)
тоцка ОД 12.10.2012 ЌЕ ИМ СЛУЖИМЕ И НА ЖИТЕЛИТЕ НА СЕЛО КУРАТИЦА


 

 

Click for Ohrid , Macedonia Forecast

НАШАТА ДИЈАГНОСТИЧКА АПАРАТУРА. ..

АНГИОДИНОГРАФ (КОЛОР ДОПЛЕР - ТРИПЛЕКС  УЛТРАСОНОГРАФ)
aparatura
 
СТРЕС ТЕСТ  (КОРОНАРЕН ЕКГ ТРЕАДМИЛЛ СТРЕС ТЕСТ)
aparatura
ЕКГ ХОЛТЕР
aparatura
СПИРОМЕТАР
aparatura
ХОЛТЕР ЗА КРВЕН ПРИТИСОК
aparatura
 
АУДИОМЕТАР
aparatura
ДЕФИБРИЛАТОР  СО ПРИВРЕМЕН ПЕЈС МЕЈКЕР:
MEDTRONIC PHYSIOCONTROL LIFEPACK 10
aparatura
ЕКГ 12 КАНАЛНО
aparatura
ПУЛСЕН ОКСИМЕТАР
aparatura

 

БИОХЕМИСКА  ЛАБОРАТОРИЈА:

 
- ХЕМАТОЛОШКИ АНАЛИЗАТОР
aparatura
- БИОХЕМИСКИ АНАЛИЗАТОР
aparatura
- ХОРМОНСКИ АНАЛИЗАТОР
aparatura
- ЕЛЕКТРОНСКИ МИКРОСКОП
aparatura
- АЛЕРГОЛОШКИ  АНАЛИЗАТОР
alergo1 alrgo2
1.КОЛОР ДОПЛЕР УЛТРАСОНОГРАФИЈА(ЕХО) ДУПЛЕКС И ТРИПЛЕКС (АНГИОДИНОГРАФИЈА) НА ПЕРИФЕРНИ АРТЕРИИ И ВЕНИ - 3D POWER ANGIO MODE (ДОПЛЕР НА ПЕРИФЕРНА ЦИРКУЛАЦИЈА НА РАЦЕТЕ И НОЗЕТЕ) 
2. КОЛОР ДОПЛЕР УЛТРАСОНОГРАФИЈА(ЕХО) ДУПЛЕКС И ТРИПЛЕКС (АНГИОДИНОГРАФИЈА) НА КАРОТИДНИ И ВЕРТЕБРАНИ (ЕКСТРАКРАНИЈАЛНИ) АРТЕРИИ 3D POWER ANGIO MODE 
3. ТРАНСКРАНИЈАЛЕН (ВАСКУЛАРЕН) КОЛОРДОПЛЕР – АНГИОДИНОГРАФИЈА НА МОЗОЧНИ АРТЕРИИ 
4. КОЛОР ДОПЛЕР ЕХОКАРДИОГРАФИЈА 
5. КОРОНАРЕН ЕКГ СТРЕС ТЕСТ 
6. ХОЛТЕР ЗА КРВЕН ПРИТИСОК 
7. ЕКГ ХОЛТЕР (холтер за срце-аритмии)
8. СПИРОМЕТРИЈА 
9. АУДИОМЕТРИЈА 
10. ЕХО (УЛТРАСОНОГРАФИЈА) НА АБДОМЕН (СТОМАЧНИ ОРГАНИ, БУБРЕЗИ, УРОТРАКТ, ПРОСТАТА КАКО И КОЛОРДОПЛЕР на СТОМАЧНИ КРВНИ САДОВИ) 
11. ЕХО (УЛТРАСОНОГРАФИЈА) НА ШТИТНА ЖЛЕЗДА 
12. БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА – СИТЕ ВИДОВИ НА ХЕМАТОЛОШКИ, БИОХЕМИСКИ, ХОРМОНСКИ И ДР. АНАЛИЗИ НА КРВ И УРИНА 
ДИЈАГНОСТИЧКА АПАРАТУРА
ЕУ ЦЕРТИФИЦИРАНА ДИЈАГНОСТИЦКА АПАРАТУРА
-KolorDoppler Ultrasonograf General Electric Vivid 3D Colordoppler (земја на производство : USA) со 3 ултразвучни сонди
-EKG тест со оптоварување-Коронарен стрес тест CUSTOMED- земја на производство Германија
-EKG Holter CUSTTOMED - земја на производство Германија
-Холтер за крвен притисок - земја на производство Германија
-Периферен васкуларен n Doppler HADECO 45 земја на производство ЈАПОНИЈА
-EKG стационарен апарат: - земја на производство ЈАПОНИЈА
-HUMAN Комплетна Биохемиска лабораторија - земја на производство Германија
-ДЕФИБРИЛАТОР PHISIOCONTROL 12 MEDTRONIC со привремен pace-maker - USA
-СПИРОМЕТАР CUSTOMED Germany
-ОТОСКОП
-ОФТАЛМОСКОП
-ПУЛСЕН ОКСИМЕТАР
13. КОСКЕНА ДЕНЗИТОМЕТРИЈА - DXA metoda
14. АЛЕРГОДИЈАГНОСТИКА