jubilej


Најнови вести

(22.04.2017)
тоцка ИЗБЕРЕТЕ МАТИЧЕН ЛЕКАР КАЈ НАС

(22.02.2017)
тоцка СПЕЦИЈАЛНА ПОНУДА- ДО 30% ПОПУСТ НА ТЕСТОВИ ЗА АЛЕРГИИ

(21.02.2017)
тоцкаОД АКТИВНОСТИТЕ НА НАШИОТ МД КЛУБ

(09.01.2017)
тоцка ОГЛАС за ВРАБОТУВАЊЕ на СПЕЦИЈАЛИСТ ПО МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ

(09.01.2017)
тоцка ОГЛАС за ВРАБОТУВАЊЕ на СПЕЦИЈАЛИСТ ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА

(13.08.2016)
тоцка ОГЛАС за ВРАБОТУВАЊЕ на БИОХЕМИЧАР

(11.07.2016)
тоцкаКонкурс  за  упатување  на  специјализација

(07.05.2016)
тоцкаОГЛАС за ВРАБОТУВАЊЕ:ДОКТОР- СПЕЦИЈАЛИСТ  ИНТЕРНИСТ и ДОКТОР- СПЕЦИЈАЛИСТ  по МЕДИЦИНА на ТРУДОТ

(07.04.2015)
тоцкаОдбележан Нашиот 5 Годишен Јубилеј

(16.02.2015)
тоцкаОД АКТИВНОСТИТЕ НА НАШИОТ МД КЛУБ

(11.11.2014)
тоцкаПРОМЕНЕТО  СЕДИШТЕТО  НА  НАШАТА  ПОЛИКЛИНИКА

(06.06.2014)
тоцкаУСПЕШЕН НАСТАП НА 5 тиот КАРДИОЛОШКИ КОНГРЕС

(08.05.2014)
тоцкаОд  ДЕНЕС во ФУНКЦИЈА НАЈНОВА АВТОМАТИЗИРАНА АЛЕРГОЛОШКА  и  БИОХЕМИСКА  АПАРАТУРА

(22.04.2014)
тоцкаПРЕГЛЕДИ  НА  РАБОТНИЦИ  КОИ  РАБОТАТ  СО  ИЗВОРИ  НА  ЈОНИЗИРАЧКО  ЗРАЧЕЊЕ

(09.04.2014)
тоцкаСловачкиот Амбасадор во посета на нашата Поликлиника

(12.12.2013)
тоцкаMD CLUB -  ПРЕДАВАЊЕ ОД ПЕРСОНАЛОТ ВО БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА

(22.11.2013)
тоцкаПочна со работа нашиот MD - CLUB

(12.11.2013)
тоцкаДОДЕЛЕНО ПРИЗНАНИЕ ЗА ФИЛАНТРОПИЈА

(27.10.2013)
тоцкаДРУЖЕЊЕТО - ИМПЕРАТИВ ЗА НАШИОТ УСПЕХ

(15.04.2013)
тоцкаОБУКА ЗА ПРВА ПОМОШ ЗА ВОЗАЧИ


(12.10.2012)
тоцка ОД 12.10.2012 ЌЕ ИМ СЛУЖИМЕ И НА ЖИТЕЛИТЕ НА СЕЛО КУРАТИЦА


 

 

Click for Ohrid , Macedonia Forecast

ЛАБОРАТОРИЈА  ЦЕНОВНИК последна промена 30.03.2015

 

*ЛУ 1* анализи

Ред.бр.

Вид на анализа

Цена за наши матични пац.

Цена приватно

1

Sedimentacija

               50

60

2

Krvna slika kompletna 24 parametri

              100

120

3

Urina  i  sediment

               40

50

4

Glukoza

               60

60

5

ALT

               40

50

6

AST

               40

50

7

Trigliceridi

               50

60

8

Cholesterol

               50

60

9

Urea

               40

50

10

Creatinin

               40

50

11

Zelezo - Iron (Fe2+)

               50

60

 

Хематолошки  анализи

12

Vreme krvarenje i Vreme koagulacija

                60

70

 

Липиден  статус

13

HDL  i  LDL

                60

100

14

Trigliceridi

                50

60

15

Cholesterol

                50

60

 

Протеински  статус

16

Totalni  Proteni

                 30

50

17

Albumini

30

50

18

Globulini

30

50

 

Бубрежни  анализи

19

Microalbuminuria

70

100

20

Acidum Uricum

30

50

21

Urea

                 40

50

22

Creatinin

                 40

50

 

Тиреоидни  анализи

22

TSH

200

220

23

fT4

200

220

 

Гастро – енетролошки  анализи

24

H.pylori (serum)

120

200

25

H.pylori vo stolica

300

400

26

OBTI  test za okultno krvarenje

200

250

27

Lipaza

60

60

28

Amilaza

60

120

 

Црн  дроб  анализи

29

Total  Bilirubin

30

50

30

Direct  Bilirubin

30

50

31

Indirect Bilirubin

30

50

32

g GT (gama glutamyl transferaza)

50

60

 

 

 

 

 

 

 

Алергени  маркери  -  Алерготестови

33

Pulm. Inhalatorni Alergeni(30 alergeni)

1490

1700

34

Nutritivni  Alergeni (30 alergeni)

1490

1700

35

IgE

200

250

 

Воспалителни  (инфламаторни)  маркери

36

CRP

110

150

37

ASO  Anti Streptolizin *O*

50

60

38

RF

60

80

 

Дијебет  маркери

39

HbA1C

                200

300

40

oGTT  oral glucose torerance test

                180

180

     41

Glukoza

                 60

60

 

Електролити

42

Natrium (Na)

60

70

43

Kalium (K)

50

60

44

Chloridi (Cl)

30

40

45

Kalcium (Ca)

30

40

46

Magnesium (Mg)

30

40

 

Ензимски маркери

47

ALP    Alkalna fosfataza

40

50

48

LDH    Laktat Dehydrogenaza

40

60

 

Срцеви  маркери

49

CK

50

100

50

CK- MB

60

120

51

Troponin

200

300

 

Туморски  и  други  маркери

52

PSA

200

220

53

CEA

200

250

54

HIV – *сида*

150

150

55

Sifilis

200

300

56

HBsAg

150

150

 

КОН  ЦЕНИТЕ  ОД  ЦЕНОВНИКОТ  СЕ  НАПЛАТУВААТ  и  следните  услуги/ставки:

-       50,- ден.за специјалистичко биохемиска извештај

-       20,- ден.за земање крв за анализи

-       10,- ден.за изготвување и печатење извештај

-       Горенаведениве три услуги/ставки не се наплатуваат само кога се изработуваат комплет сите анализи од ред.бр.01 до 11.врз основа на упат од матичен лекар.

-       Нашата лабораторија има склучено договор со следните специјалистички биохемиски лаборатори: пзу Поликлиника Карпош и пзу ФАРМАХЕМ Скопје

-      Реагенсите кои ги употребуваме се со исклучително висок и докажан квалитет и ги набавуваме од Биотек и HUMAN Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH - цертифициран производител од Wiesbaden – Германија

Извештајот со изготвените анализи на Ваше барање ќе Ви го доставиме на e-mail.

 

назад....